Kommunens digitaliseringsstrategi Digital förvaltning

Digital förvaltning ett forskningskonsortium för ökad kunskap

Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor. Målsättningen är att stärka kunskapsläget och främja lärande för ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Kommunens digitaliseringsstrategi är det mönster av handlingar som organisationen uppvisar i sitt arbete med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. I en rapport från Digitalförvaltningen (Stärkt digital mognad i Sundsvalls kommun Kommunens digitaliseringsstrategi, öppnas i ny flik) presenteras goda exempel på digitaliseringsstrategier inom offentlig sektor som gjorts i Sundsvall kommun och ger rekommendationer till såväl Sundsvalls kommun som andra offentliga organisationer i eftersträvan av ändamålsenlig digitalisering.

Föreläsning om rapporten från forskningskonsortiet digital förvaltning.

Johan Magnusson