Digital hemvård – framtidens arbetssätt?

Digital hemvård – framtidens arbetssätt? | SKR

Ett seminarium om hur kommunen kan utveckla hemvården och skapa nytta genom att under dagtid erbjuda besök, sociala kontakter och tillsyn via en videolösning.

 • Datum: 19 december 2023
 • Tid: 13.00 – 14.30
 • Plats: Webbsänds
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Sista anmälningsdag: 15 december 2023

Anmäl dig

Innehåll

Lunds kommun har under 2023 i projektform börjat erbjuda digital hemvård. Det innebär att personal inom hemvården dagtid besöker brukaren via en videolösning vid överenskomna tider. Det har på kort tid visat sig skapa nytta för brukarna, personalen och verksamheten. Man har bland annat kunnat öka personalkontinuiteten vilket uppskattas av de enskilda.

Lund kommer i det här seminariet att berätta om målbild, syfte, upplägg och organisation av projektet samt hittills gjorda erfarenheter. Seniorer och medarbetare kommer via filmer och intervjuer ge sina perspektiv på det nya arbetssättet. Exempelvis medverkar undersköterskor, samordnare, hälso- och sjukvårdspersonal, tekniker och forskare som följer upp arbetet. Statistik och nyttoberäkningar kommer även att presenteras under seminariet.

Avslutningsvis kommer tid avsättas för frågor i chatten.

Målgrupp

 • Verksamhetsutvecklare
 • Chefer
 • Biståndshandläggare
 • Hemtjänst- och hemvårdspersonal

Praktisk information

Sändningen spelas in och finns tillgänglig för anmälda deltagare i 14 dagar från sändningstillfället.

Medverkande

 • Marie Hegnelius, Senior
 • Niclas Snygg, Verksamhetschef
 • Eva Sandberg, Enhetschef
 • André Leander, Undersköterska och Samordnare
 • Annica Lundblad, Undersköterska
 • Alexandra Autio, Utvecklingsledare Hälso- och sjukvård
 • Patrik Cronqvist, Arbetsledare
 • Gabriella Scaramuzzino, Docent Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Eva Sahlén, samordnare, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik