Digital innovation i samverkan mellan stad, region och akademi med fokus på multisjuka äldre (DISRA)

Digital innovation i samverkan mellan stad, region och akademi med fokus på multisjuka äldre (DISRA)

Projektet handlar om hur vården av multisjuka äldre kan förbättras. Vi identifierar och designar innovativa tjänster, baserade på datadrivna lösningar. Syftet är att förhindra återinskrivningar till avancerad sjukhusvård och minimera felbehandlingar.

Ett centralt problem i hälso- och sjukvård samt omsorg är att vårdgivare inte får tillgång till relevant och aktuell information om patienter som slussas mellan stad och region. Orsaken till det går att finna främst i juridiska och tekniska hinder. Det finns även skillnader i kultur, kunskap, ansvarsförhållanden och arbetssätt mellan region och stad.

Detta kan leda till sämre kvalitet i vården. Det finns en risk för ständiga återinskrivningar till akutsjukvård och slutenvård, men multisjuka äldre riskerar även att felbehandlas. Vi ser därför en stor potential i att utveckla innovativa tjänster som förbättrar samverkan mellan vårdgivare i stad och region. Det gäller i synnerhet tjänster baserade på datadrivna lösningar.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet (deltagare från Institutionen för data- och systemvetenskap och juridiska institutionen), KTH, Stockholms stad och Region Stockholm.