Jana Persson Edgren och Malin Strömberg är utbildade samtalsledare för livsberättargrupperna.

Digital livsberättargrupp för seniorer blev succé

Under våren, mitt under pandemin, startade Uddevalla kommun en digital livsberättargrupp som riktade sig till seniorer. Syftet var att öka den digitala delaktigheten samt höja livskvaliteten hos deltagarna. Samtalen har gett nya vänskaper och större vana att använda digital teknik.

Jana Persson Edgren och Malin Strömberg (bilden) är utbildade samtalsledare för livsberättargrupperna.

Fyra seniorer fick delta i livsberättargrupperna, som först inleddes med en grundläggande genomgång av den digitala tekniken. Alla deltagare fick låna var sin surfplatta (ipad) med abonnemang under kursens gång, och fick stöttning i hur man öppnar sin mejl, hur man startar videosamtal i teams och hur man kommer ut på internet. Därefter genomfördes nio digitala träffar i livsberättargruppen via teams, och en avslutande fysisk träff.

Digital livsberättargrupp Uddevalla 2021