Digital omställning till följd av covid-19 Uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19

Digital omställning till följd av covid-19

Följderna av covid-19 är ständigt närvarande i samhället, en av alla viktiga lärdomar som är viktigt att tillvarata. Det är de positiva effekter som har kommit av att vi tvingats tänka kreativt och ställa om. Post- och telestyrelsen (PTS) har nu rapporterat regeringsuppdraget om digital omställning till följd av Covid-19. Läs rapporten Digital omställning till följd av Covid-19, öppna i ny flik på annan webb 

PTS med flera har tagit fram en riktigt konkret och nyttig åtgärdsplan för digital omställning. Under avsnittet “Vård- och omsorgssektorn i rapporten kan vi ta del av både positiva som negativa erfarenheter.

Att digital teknik har börjat användas på så väl särskilda boenden som i föreningar och brukarorganisationer för att möta äldre personer eller personer i riskgrupper. På så sätt har vården och omsorgen, trots pandemin, kunnat erbjuda social samvaro eller hälsofrämjande kunskap via digitala kanaler. Initiativ som dessa har varit mycket uppskattade av brukare och anhöriga, men även blottlagt utsattheten för de grupper som inte kan tillgodogöra sig digitala lösningar.

Den akuta situationen i och med coronautbrottet, och den snabba omställningen till olika former av digitala vårdmöten, har också medfört att kompetensfrågor belysts. Det gäller exempelvis frågeställningar kring vad som ingår i olika yrkesroller, vilken digital kompetens som krävs idag och som kommer krävas framöver samt utmaningen i att det finns ett stort spann av olika nivåer av digital kompetens och förmåga inom ett och samma kollegium. Dessutom vittnar personal inom omsorgen om att deras kontakter med läkare har ställts in och att de känner sig lämnade och ensamma i krisens spår. Beroende på var man befinner sig i landet, och i vilken typ av organisation, så ser verkligheten och sätten att organisera olika ut.

PTS presenterar tre övergripande teman i arbetet med att analysera coronapandemins påverkan på digitaliseringen inom området vård och omsorg som utgör utmaningar för en god och jämlik hälsa över hela landet:

 1. Behov av förändring av styrning och ledning för en jämlik digital vård och omsorg
  över hela landet
 2. Behov av utökat stöd och fokus för en jämlik informationssäkerhet inom vård och
  omsorg
 3. Behov av en jämlik digital baskompetens inom vård och omsorg över hela landet

Dessutom finns en bra genomgång av perspektivet digital delaktighet där PTS har utgått från erfarenheter och statistik avseende grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning, eftersom statistik visar att dessa grupper dominerar bland sällan- och icke-användarna. Gemensamt för gruppen sällan- och icke-användare är att många är pensionärer och lever i låginkomsthushåll. Vidare är andelen med funktionsnedsättning dubbelt så stor bland sällan- och icke-användarna som bland befolkningen i stort.

 • Statistik från Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet från 2020 framgår också bland annat att:
 • Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala.
 • Personer med funktionsnedsättning använder videosamtal mer än tidigare.
 • Mobilt BankID har ökat bland pensionärerna under pandemin.
 • Swish har ökat bland pensionärerna under pandemin.

PTS med flera har tagit fram en riktigt konkret och nyttig åtgärdsplan för digital omställning. Förslagen ligger sist i rapporten och är väl värda att ta del av.