Inger Nilsson föreläser

Sociala aktiviteter på internet kan öka sociala kontakter på och utanför nätet

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk. I en studie visar Ingeborg Nilsson, Ellinor Larsson och Maria Larsson Lund att sociala internetbaserade aktiviteter kan ge stöd till äldre att övervinna de hinder för att bli socialt aktiva digitalt. Genom att delta i olika internetbaserade aktiviteter berikade seniorerna sin sociala verksamhet och sociala kontakter både på Internet och utanför, om interventionen var individuellt riktad för att tillgodose deras behov.

Här hittar du abstract till artikeln och här hittar du artikeln i fulltext.

Vid ett av Umeå universitet arrangerade Populärvetenskapliga seminarier presenterar Ingeborg Nilsson (Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering) Föreläsningen Morgondagens medicin – social samvaro på recept?