Testa din webbplats digital tillgänglighet oavsett om dator, mobil eller surfplatta används

Digital tillgänglighet för alla

Från och med 23 september gäller digital tillgänglig på alla offentliga webbplatser.

På sajten Vägledning för webbutveckling presenterar DIGG allt du behöver veta för att ge digital tillgänglighet till alla. Där kan du bland annat testa din webbplats På webben kan du också ta del erfarenheter om varför arbetet med digital tillgänglighet är så viktigt #webbföralla.

Digital tillgänglighet innebär att alla ska ha tillgång till digital offentlig service. DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Digital service ska vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.