Digital Tillsyn nattetid

Digital tillsyn-trygghet och säkerhet för den enskilde

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal, samtidigt som personalen får en effektiv resurshantering. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram vägledning för arbetet med att införa digital tillsyn.

Vad är Digital tillsyn?

Digital tillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Digital tillsyn möjliggör också en effektiv resurshantering för personalen.

Socialstyrelsens årliga enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik visar att 76 procent av kommunerna idag erbjuder digital tillsyn för äldre. Det är en väl beprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre.