Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg

Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg | RISE

Kommunal verksamhet står mitt i en stor utmaning, demografiska förändringar, omställning och ökat tryck ställer nya krav. Digitalisering är en möjliggörare för att klara omställningen i kombination med nya arbetssätt, effektiviserade flöden och rätt förutsättningar för både brukare och medarbetarna kan vi möta utmaningarna och hitta nya vägar framåt tillsammans.

Därför arbetar vi på RISE inom området Digital transformation omsorg med att stärka omsorgens förmåga att möta utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna. Via centret når du en unik och bred kompetens genom hela förändringsresan. 

Vi möter era behov av stöd under en kortare insats eller längre process. Genom det stora nätverk av kommuner, regioner, företag och andra organisationer som vi samverkar med kan vi möta er utmaning på beprövade sätt eller utforska och bryta ny mark tillsammans.

Vi driver bl.a. expertisområden inom effektmätning, tjänstedesign, innovation upphandling, arbetsmiljöutveckling kopplat till digitalisering och mycket mera. Som en grundbult i samarbeten erbjuds erfarna projektledare och förändringsledare.

RISE kan bidra bland annat inom följande områden:

  • Innovationsarbete och förnyelseförmåga
  • Analys
  • Verksamhets- och tjänsteutveckling
  • Implementering
  • Kompetensutveckling

Läs mer om hur RISE bidrar till digital transformation inom kommunal omsorg