Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg

Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg | RISE

Den demografiska utvecklingen kommer kräva stora förändringar i samhället. Behovet av att finna nya lösningar på komplexa utmaningar är stort. Digitaliseringens möjligheter är ett bidrag till att möta utmaningarna. Detta gäller även för kommunal omsorgsverksamhet.

Sveriges forskningsinstitut RISE stöttar kommuner med den digitala transformation inom omsorgen med att stärka omsorgens förmåga till förnyelse. Via RISE hemsida når du en unik och bred kompetens genom hela digitaliseringsresan.