Digital transformation i spåren av pandemin

Digital transformation i spåren av pandemin

IT & Telekomföretagen bjuder in till en eftermiddag med framtidsspaning och samtal om samhällets och näringslivets digitala strukturomvandling.

Den pågående digitaliseringen är en omvälvande strukturomvandling som vi bara sett konturerna av och som kommer att påverka nästan alla samhällsområden och verksamheter. Redan innan coronakrisens början visste vi att digitaliseringen skapar stora värden för såväl samhället som för näringslivet och individen, och i pandemins spår har detta kommit att bli än tydligare. Den svenska techsektorn har varit och är fortsatt en central del i denna utveckling – vi vågar påstå att det är den nya basindustrin då den är av stor betydelse för Sveriges tillväxt och sysselsättning. Men vad innebär den snabba digitala omställningen egentligen och hur tar vi tillvara på de möjligheter som uppstått? Hur ser utvecklingen inom techsektorn ut och var befinner sig övriga näringslivet i sin digitala strukturomvandling?

Datum: Torsdagen den 6 maj 2021
Tid: 15:00-16:30

Eventet sker digitalt och är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

 PROGRAM:

Välkommen
Anna Olin Kardell, moderator

Framtidsspaning – världen efter corona
Per Schlingmann, författare Corona Express

Panelsamtal: Hur påverkar digitaliseringen andra branscher? 
Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen, Karin Johansson, vd, Svensk Handel och Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Ny rapport som beskriver techbranschen i Sverige presenteras
Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef och Ellinor Bjennbacke, opinions- och utvecklingschef, IT&Telekomföretagen

Näringslivets digitala strukturomvandling
Samtal med näringsminister Ibrahim Baylan

Summering & avslutning
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör och Pär Fors, förbundsordförande, IT&Telekomföretagen