Forskargruppen, från vänster: Susanna Nordin, Kevin McKee, Marie Elf, Yves Rybarczyk och projektledaren Johan Borg. Foto Anna Hermansson

Digital tvilling i hemtjänsten ska öka livskvaliteten för äldre

Med ett ökat antal äldre personer står äldreomsorgen inför stora framtida utmaningar. I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare från Högskolan Dalarna hur livssituationen för äldre personer med hemtjänst kan förbättras med hjälp av så kallade ”digitala tvillingar”.

Högskolan Dalarna har tilldelats 6 miljoner av Forte för ett nytt forskningsprojekt om välfärdsteknik och hemtjänst. I det treåriga projektet ska Högskolan Dalarnas forskare utveckla arbetssätt med hjälp av en digital tvilling för personinriktad hemtjänst i samarbete med äldre personer som har hemtjänst och personal inom socialtjänsten. En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten.