Digital mognad i offentlig sektor Status rapport 2022

Digital utveckling i offentlig sektor går trögt!

Offentlig sektors förmåga att utveckla och använda digitala tjänster och verktyg minskade under förra året. Orsaken var bland annat en tendens att nedprioritera utvecklingsinsatser under coronapandemin. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.

Resultaten presenteras i statusrapporten ”Digital mognad i offentlig sektor” som varje år ger en helhetsbild av svenska kommuners-, regioners- och statliga myndigheters förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen. Det vill säga hur bra de är på att hantera övergången från analoga till digitala välfärdstjänster och utveckla sin verksamhet med hjälp av tekniken.

Analysen visar att andra året av pandemin hämmade den digitala utvecklingen. Offentlig sektors digitala mognad minskade med två procentenheter under 2021, från 53 till 51 procent, enligt den metod för mätning som forskare vid Göteborgs universitet tagit fram på uppdrag av Regeringskansliet.