Skärm dump från Örebro Universitet. Här får vårdpersonalen hjälp av smarta sensorer

Digital vårdassistent för säkrare vård

En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare.
– Den hjälper personalen med planeringen, och kan varna om riskbeteenden, säger enhetschefen Emma Spanedal.

Vård- och omsorgsboendet Ängen är först ut i Örebro kommun att prova den digitala vårdassistenten Oxevision. Testet görs i projektet Smart blocks som är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Örebro kommun och Länsgården fastigheter.