Skärmdump från socialstyrelsens webb. Digital verksamhetsutveckling i vården

Digital verksamhetsutveckling i vården

Socialstyrelsen har publicerat digital verksamhetsutveckling i vården på webben som handlar om digital verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och juridiskt stöd för dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Som inspiration till att arbeta med digital verksamhetsutveckling, med ett innehåll som omfattar:

  • Exempel från vården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling inklusive ett fiktivt dramatiserat patientfall.
  • Studiosamtal där politiker, beslutsfattare, profession, patienter, etiker och jurister talar om sin roll i digitaliseringen av vården.
  • Vad är e-hälsa och digitalisering? Berättelser, intervjuer och fakta förklarar förutsättningarna.
  • Juridiskt stöd för dokumentation. Denna del av utbildningen kan också ses som en fristående del och gäller även socialtjänsten.

När du går igenom utbildningen får du bland annat svar på frågor om:

  • hur du kan arbeta med digitalisering och e-hälsa
  • hur e-hälsa kan användas för att förbättra tillgänglighet, patientsäkerhet, jämlikhet och vården av patienten
  • nyttan med e-hälsa för patienten, verksamheten och samhället
  • hur du kan arbeta med uppföljning
  • verksamhetsutveckling, förutsättningar och samverkan
  • juridik, integritet, och etik