Skärmdump från SKRs webb Konferens Digitala arbetssätt inom ekonomiskt bistånd 16 oktober

Digitala arbetssätt inom ekonomiskt bistånd

SKR har bedrivit ett utvecklingsprojekt med 24 kommuner och kommer nu att sprida de samlade erfarenheterna. Den 16 oktober klockan 9.00 – 16.00 kan du delta på en konferens där du får ta del av hur kollegor i andra kommuner bedriver sitt arbete med digitaliseringen, både framgångar och utmaningar på vägen. En fördjupning i de ramar vi har för digitaliseringen och experter är inbjudna att dela med sig av sina kunskaper om till exempel juridik och kompetensförsörjning.

Programmet för dagen:

09.00-09.15 Digitaliseringen nu och framåt. Roy Melchert, sektionschef arbetsmarknadssektionen SKR, inleder dagen

09.15-10.00 Vad kostar digitalisering? Hur kan socialtjänsten använda AI och vad händer i SKR:s beställarnätverk? Marta Nannskog och Pani Hormatipour, handläggare SKR.

10.00-10.15 Paus

10.15-10.45 Automatisering och AI, förutsättningar för framtidens välfärd. Patrick Eckemo, Senior rådgivare DIGG

10.45-11.15 Digitalisering och utveckling inom ekonomiskt bistånd. Samira Aqil, utredare, Socialstyrelsen Förvaltningsrättsliga aspekter på handläggningen vid digitalisering Mia Hemmestad, förbundsjurist SKR

11.15-11.25 Paus

11.25-11.45 Ställa om till digitalt – vilka kompetenser behövs?. Malinlin Annergård, analytiker SKR och Ola Johnsson PWC

11.45–12.00 Pågående analys av kommuner och regioners digitala förmåga under pandemin. Louise Callenberg, chef på sektionen för digital samverkan och förnyelse

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.00 Den digitala resan, att släppa sargen! Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.

13.00-16.00 Erfarenheter och lärdomar från projektet Automatisering av handläggningsprocessen. 24 kommuner krokade arm för att ställa om sina arbetssätt och digitalisera sin handläggning. Här får vi ta del av några av deras erfarenheter.

13.00-13.30 Jönköpings kommun. Kollegor från Jönköpings kommun berättar om deras erfarenheter

13.30-14.00 Helsingborgs stad. Linda Tenkare, projektledare , Nadine Khalil, verksamhetschef

14.00-14.15 Vadå förändringsledning, vi ska ju digitalisera! Ola Johnsson, rådgivare offentlig sektor och projektledare, PwC och Annika Londono Öst, programansvarig, SKR

14.15-14.45 Paus

14.45-15.15 Markaryd. Daniel Linares, enhetschef

15.15- 15.45 Borlänge. Pernilla Svensson, utvecklare Individ- och familjeomsorg, och Anne Holten, tf enhetschef försörjning- och rehabiliteringsenheten.

15.45-16.00 Höstens satsningar på erfarenhetsdelning och gemensamt arbete framåt. Annika Londono Öst, programansvarig, och Ulrica Runemar, utredare, SKR.

Mer om konferensen och till anmälan på SKRs webb – konferensen är kostnadsfri