Digitala lås

Digitala lås

Digitala lås blir allt vanligare. Både i privata hem och i kommuner hos omsorgstagare i ordinärt boende. Ett lyckat införande av digitala lås är en fråga som kräver strukturerat förberedelse och arbete. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram vägledning för arbetet med att införa

Vad är digitala lås?

Syftet med digitala lås är att förenkla för den enskilde att ta emot besök av kommunens personal som kan öppna dörren med en enhet de alltid bär med sig. Det förenklar också för personalen som inte behöver lägga restid på att hämta nycklar inför besök hos enskilde, till exempel vid larm. Då kan personalen skyndsamt möta den enskildes behov genom att spara restid för att hämta nycklar.

Socialstyrelsens årliga enkät kring e-hälsa och välfärdsteknik visar att cirka 75 procent (2021) av Sveriges kommuner har infört digitala lås. Resultatet visar att det är en beprövad funktion som många kommuner prioriterat vid införande av välfärdsteknik.

Potentiella nyttor:

  • Reducerad tid för nyckelhantering.
  • Ökad trygghet för den enskilde och omvårdnadspersonal genom minskad risk för att nycklar kommer bort och/eller hamnar i orätta händer.
  • Möjlighet att se av vem och när dörren blivit låst eller låsts upp.
  • Reducerad tid för resor.
  • Reducerad klimatpåverkan.
  • Förkortad inställelsetid vid larm.