Rapporten Digitala mognad inom offentlig sektor

Digitala mognad inom offentlig sektor är 47%

Den digitala mognaden inom offentlig sektor har under det senaste året ökat med sex procentenheter och ligger nu på 47 procent. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering och offentlig sektor har generellt blivit bättre på detta. Dock visar samma studie att det finns stora skillnader mellan olika förvaltningar i kommuner. Inom socialförvaltning och utbildning har man inte lika höga värden som inom till exempel service och samhällsbyggnad. En del av förklaringen till de lägre värdena ligger i att man är mer utsatta för förändringar i form av nya externa förväntningar.

I rapporten ger man ett antal generella rekommendationer att ha som utgångspunkt för ledningsdialog. Man tar bland annat upp att man ska identifiera de delar i sin organisation som begränsar förmågan att ta vara på nyttan av nya digitala initiativ. Vidare bör man tidigt bjuda in användare för att vara delaktig i design samt se till att genomföra riktad utbildning kring de förutsättningar som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig digitalisering. Och sist men inte minst, mät och följ upp och lär av andra.

Digital mognad i offentlig sektor, statusrapport 2020.