två kvinnor en äldre och en yngre sitter vid en dator

Digitala tjänster allt vanligare i hälso- och sjukvården men används mest av yngre

Invånarundersökningen 2021 Om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

E-hälsomyndigheten undersöker i samarbete med Statistikmyndigheten SCB invånarnas syn på digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten från den senaste mätningen visar att invånarna har accepterat digitala tjänster inom hälso- och sjukvård.

Digitala tjänster är ett stöd

Majoriteten av invånarna upplever att det finns fördelar med att använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Över 60 procent uppger att tjänsterna ger stöd i att hantera den egna hälsan och att digitala möten ersätter deras fysiska möten med hälso- och sjukvården.

– Med digitala tjänster kan individen få mer kunskap om sin egen hälsa och även få tillgång till vård oberoende av tid och plats, men visst finns det utmaningar, säger Annemieke Ålenius.

Till exempel använder alla inte digitala tjänster och det finns också skillnader i vilka som använder olika tjänster. Närmare var fjärde invånare (24 procent) tycker att utbudet av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården inte möter deras behov. Nästan var femte invånare (17 procent) uppger att tjänsterna är svåra att använda.

– Framför allt bland äldre över 75 år är det vanligt att inte ta del av vård och omsorg som erbjuds digitalt. Dessutom visar undersökningen att få invånare använder digitala tjänster inom socialtjänst, men orsakerna till det behöver undersökas närmare, säger Annemieke Ålenius.