Digitalahjälpen pts.se/digitalahjalpen

Digitalhjälpens guide för videosamtal

Digitalhjälpen guide för videosamtal via Google Duo

Med Digitalhjälpens videoguide så får du en enkel överblick över hur Google Duo fungerar och hur du använder tjänsten.

Digitalhjälpen guide för videosamtal via Google Duo

Digitalhjälpen finns fler videoguider och fördjupade vägledningar i PDF-format. Guiderna handlar om tjänster som erbjuder videosamtal och hjälp på distans via fjärrstyrning. Digitalhjälpen och guiderna är framtagna av Post- och telestyrelsen (PTS) för att bidra till att minska den sociala isoleringen som många äldre upplever, särskilt efter coronapandemins effekter. På Digitalhjälpens webbsidor finns information, tips och vägledning som hjälper individer att använda digitala tjänster och verktyg som kan göra vardagen lite lättare.