Digitalidag för äldreboenden, daglig verksamhet, stödboenden

Under Digitalidag, den 15 oktober, har äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden möjlighet att kostnadsfritt ta del av digitala kulturmöten.

Intresseanmälan äldreboende, daglig verksamhet, stödboende

Digitalidag är en årlig och nationell temadag som syftar till att förbättra alla medborgares, unga som gamla, att både vilja och kunna vara med i det digitala samhället.