Välkommen till Digitalidag! Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen!

Digitalidag för äldreboenden, daglig verksamhet, stödboenden

Den 15 oktober i samband med Digitalidag gör Betaniastiftelsen, tillsammans med ett flertal svenska kulturscener, det möjligt för äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden att ta del av kultur digitalt.

Kulturupplevelser förmedlade digitalt via Kulturarenan kan för vård- och omsorgspersonal bli ett redskap för daglig kulturtillgång – ett sätt att möta vårdtagare/boende kring deras individuella intressen, samt skänka välbefinnande och livskraft.

Kulturarenan