Digitala trygghetslösningar

Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun – från ansökan till leverans

Hur kan en liten, gles landsbygdskommun, där 10 procent av invånarna är över 80 år, tillgodose deras behov av hjälp i hemmet? Övertorneå gör det med hjälp av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik som till exempel automatisk medicinutdelare, GPS-spårare, digitalt dörrlås och tillsynskamera. Läs mer om Övertorneås erfarenheter HÄR

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Kan äldre fortsätta bo hemma i byn, i sina vana omgivningar med bibehållen självständighet? Kan personal få bättre arbetsmiljö samtidigt som deras händer används där de behövs mest? I Övertorneå säger man kyllä se siitä ortanitu. På meänkieli – traktens minoritetsspråk betyder det, fritt översatt – vi löser det – det ordnar sig. Övertorneås lösningar är:

  • Digitala hjälpmedel och välfärdsteknik.
  • Samarbete
  • Engagemang och sisu
  • Strukturella och ekonomiska förutsättningar

Övertorneå har ett ökande behov av insatser i ordinarie bostäder med en sjunkande rekryteringsbas och långa avstånd.

De viktigaste slutsatserna

Pandemin har lett till att verksamheten blivit bättre på att nyttja befintliga välfärdsteknik och digitala lösningar. Stimulansmedlen som rekvirerats har gett möjlighet att testa och införa ännu mer teknik och smarta lösningar. Verksamheten har ändrat arbetssätt, biståndsbedömare kan jobba på distans genom VPN-lösningar och det går att söka bistånd digitalt. Verksamhetens möten ska alltid kunna ske digitalt, även med våra brukare.

Det görs så mycket av kommunens medarbetare och chefer. Olika lösningar testas för att täcka de behov som brukare har eller för att ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö. Välfärdsteknik och smarta lösningar blir inte smarta innan de täcker ett verkligt behov eller blir smart för slutanvändaren. Det behövs smarta standardiserade lösningar/välfärdsteknik som kan integreras i kommunens system för att kunna ha trygga, friska och självständiga Övertorneåbor – även i framtiden.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här