Skärmdump från Lund kommuns webb

Digitalisering för både individen och verksamheten i Lund – SKR Modellkommun

Lund är nummer fem i ordningen att presentera sig i filmserien om SKRs tio modellkommuner. Förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen Anna Borgius och Sandra West, utvecklingsledare berättar om Lund kommuns arbete med digitalisering inom äldreomsorgen. 
Lunds kommun har fokuserat på att få digitalisering att bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och inte ett projekt vid sidan av.

Förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen Anna Borgius och Sandra West, utvecklingsledare berättar om Lund kommuns arbete med digitalisering inom äldreomsorgen.  

Filmen har producerats av Lunds kommun. 

Lunds kommun har fokuserat på att få digitalisering att bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen, inte ett projekt vid sidan av. Det är viktigt att utgå från de behov som finns hos både brukare, anhöriga och medarbetare för att därefter hitta lämpliga lösningar istället för tvärtom. Mer om Lunds satsningar på kommunens webb

Som modellkommun vill Lund främja en ökad samverkan mellan kommuner mer om Lund på SKRs webb 

  • För oss är det viktigt att vi 290 kommuner inte gör samma saker på varsitt håll utan kan dela med oss av erfarenheter och lära av varandra. Därför hoppas vi att som modellkommun kunna bidra till att kunna ta fram en form av standardisering som kan hjälpa till att snabba på digitaliseringen av äldreomsorgen, säger Anna Borgius. Ett exempel är att vi använder oss av liknande metoder för nyttorealisering som kan appliceras på olika typer av kommuner. Vi ser fram emot en mycket spännande resa som bara har börjat.