Diagram över användning av digitala verktyg i ordinärt boende

Digitalisering ger ökad effektivitet och kvalitet i kommunerna

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.  

– Genom att investera i digital teknik kan kommunerna både göra effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten i arbetet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen. 

Teknik till stöd för personalen har fått stor spridning i kommunerna. Exempelvis använder nio av tio kommuner elektroniska planeringsverktyg, främst mobilappar, där hemtjänstpersonalen har tillgång till scheman, portkoder och möjlighet att göra anteckningar om besök. 
 
Även om allt fler kommuner uppger att de har välfärdsteknik som riktar sig till enskilda så rör det sig till stor del om pilotverksamheter. Sju av tio kommuner, 68 procent, säger att de har gps-larm som gör att man kan larma hemtjänsten eller närstående även när man befinner sig utanför sin bostad. Det är dock bara tre kommuner som står för hälften av landets alla gps-larm. 
 
– Att endast använda tekniken i pilotprojekt innebär ofta att kommunen har dubbla system, både manuella och digitala. Det ger ökade kostnader i stället för besparingar, säger Dick Lindberg. 
 
Vad är det då som hindrar kommuner att satsa fullt ut? Ekonomi, brist på kompetens och rädsla och motstånd mot ny teknik bland personalen är några av de skäl som kommunerna anger. 
 
– Kommunerna har mycket att vinna på digitalisering, det har inte minst den pågående pandemin visat. Genom e-tjänster och digital kommunikation kan man dra ned på de fysiska kontakterna och därigenom minska risken för smittspridning, säger Dick Lindberg.  

Ta del av rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna som pdf.