Digitalisering i den lilla kommunen – så gjorde Grästorp

Vad krävs för att en liten kommun ska kunna följa med i den förändringsresan som digitaliseringen medför? Det har visat sig att samarbetet med fem grannkommuner har varit absolut nödvändigt för att säkra kompetens och ekonomi i den snabba förändringstakt som digitaliseringen har medfört. Här kan du läsa mer om deras lärdomar

Grästorp, en av SKRs modellkommuner beskriver hur de arbetar med de demografiska utmaningarna som i Grästorp orsakade en ökande administrativ börda och arbetsbelastning som tvingade fram ett helt nytt sätt att tänka och organisera sig. Det gällde från högsta politiker hela vägen ut i verksamheten. Svaret blev en tillitsbaserad styrmodell tillsammans med konceptet Grästorp 5.0.

Grästorp 5.0

Fem principer/ord som tydliggör ett önskat förhållningssätt mellan personal och medborgarna. Avsikten är bland annat att utnyttja personalens kunskap och engagemang för att decentralisera det ständigt pågående förbättringsarbetet. De fem principerna är:

  1. Värdskap
  2. Helhet
  3. Digitalisering
  4. Medledarskap
  5. Innovation

Grästorps viktigaste lärdomar

  • Engagera den yttersta ledningen, politiker och ledande tjänstepersoner, i digitaliseringsarbetet. Det är ett genomgripande förbättringsarbete som kostar både tid och pengar, i betydligt högre grad än man tror.
  • Samarbeta med andra kommuner för att dela på resurser inom exempelvis omvärldsbevakning och juridik. Underskatta inte vikten av att dela goda och dåliga erfarenheter med andra kommuner.
  • Samarbete mellan olika professioner. Tekniker måste förstå verksamhetens behov och tvärtom för att kunna tala samma språk.
  • Ha tålamod.
I den här filmen får du se hur olika roller ser på vikten av arbetssätt och organisation för att klara utmaningen med digitaliseringen.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här