BroschyAtt hämta ut läkemedel åt någon annan

Digitalisering gör det enklare att hämta ut läkemedel till vårdtagare

Den 1 juni 2020 infördes en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden som utförs av vårdpersonal. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år.

E-hälsomyndigheten har ansvar för det centrala registret för fullmakter åt apoteken i Sverige. Då fullmakten är digital ger det en åtkomst till den från alla apotek i hela Sverige. Anställda inom vård och omsorg behöver endast egen legitimation när de ska hämta ut åt vårdtagare.

Att det införs en giltighetstid för fullmakterna gör att vårdenheterna enklare kan säkerställa att det endast finns korrekta fullmakter för att hämta ut läkemedel åt andra.

Den 1 juni i år uppdaterades blanketterna som riktar sig till vårdtagare för att registrera fullmakt för apoteksärenden (vård- och omsorg) och den finns tillgänglig på E-hälsomyndighetens webbplats.

På webbsidan finns den aktuella blanketten för registrering av vårdenhet och dess behöriga anställda.

Verksamhetsansvarig har ansvar för att uppgifterna är uppdaterade

E-hälsomyndigheten vill uppmärksamma verksamhetsansvariga inom kommunal vård och omsorg om ansvaret för att löpande uppdatera enhetens uppgifter och personallista i vårdenhetsregistret. Verksamhetsansvariga är skyldiga att kontakta ett apotek för att ta bort behörighet för dem som inte längre är anställda. Mer information om fullmakter för vård och apotek.