Skärm dump från Myndigheten för delaktightéts webb. Nationell samling Internationella funktionshindersdagen

Digitalt innanförskap

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2020

3 december 09:00 – 15:00

Fem spår för delaktighet och jämlikhet – en konferens om hur vi stärker det funktionshinderspolitiska arbetet.

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens för att uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen. Ledande experter från offentliga verksamheter, civilsamhället och akademin delar med sig av olika metoder som stärker det kommunala och regionala funktionshinderspolitiska arbetet. Dagen har fem spår som alla utgår ifrån delaktighet och jämlikhet.

Till anmälan på Länstyrelsens webb

Programmet:

09:00 -10:00 Inledning

Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna hälsar välkommen. Invigningstalar gör bland annat Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, Daniel Gustafsson, Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland och Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige.

10:00 -12:00 Valbara spår

De valbara spåren har fokus på olika delar av kommunal och regional verksamhet.

  1. Arbetsmarknad – Hur skapar vi ett arbetsliv där allas kompetens synliggörs och används?
  2. Barnrätt – Hur synliggör vi barn med funktionsnedsättning i arbetet?
  3. Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Goda exempel på kommunalt och regionalt arbete.
  4. Digitalt innanförskap – Hur skapar vi ett digitalt innanförskap? I takt med att allt mer av vår välfärd och samhällsservice digitaliseras skapas både möjligheter och utmaningar för delaktighet. 
  • Tommy Olsson från Myndigheten för digital förvaltning berättar om grunderna i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur vi kan uppfylla lagkraven.
  • Terese Raymond från Digidelcenter om digital medborgarservice, främjande av digital delaktighet och möjliggörande för personer att höja sin digitala kompetens.
  • Stefan Johansson från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan berättar om hur fler skulle kunna vara digitalt delaktiga om vi bara utformade de digitala miljöerna bättre.
  • Elin Wihlborg från Linköpings universitet. Elin presenterar vad vi kan lära oss av internationella studier av digital inkludering och resonerar om hur vi kan få fler att använda digitala offentliga tjänster.
    • Målgrupp: Du, som i kommun eller region, arbetar som beställare eller genomförare inom IT, upphandling, kommunikation eller webbutveckling. Du som arbetar som politiker, ansvarig chef, strateg, representant inom det civila samhället eller inom folkhälsa, mänskliga rättigheter eller funktionshinderspolitik är också varmt välkommen.
13.00-15.00 Avslutning och Agenda 2030

I det gemensamma avslutningsblocket synliggör vi funktionshinderperspektivet i de globala utvecklingsmålen Agenda 2030. Två talare pratar om behovet av ett stärkt funktionshindersperspektiv i arbetet med hållbar utveckling. Dessutom hålls ett panelsamtal på temat ”Leave no one behind”.

Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar innan.