Skärmdump av rådgivningsstödets webbplats

Digitalt medicinskt beslutsstöd för sjuksköterskor

Inera har tagit fram Rådgivningsstödet webb – ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov framförallt ett stöd för sjuksköterskor att bedöma vårdbehov och ge kvalitetssäkrade råd. Genom att söka på den vårdsökandes symtom får personalen träff på det beslutsunderlag som bäst motsvarar symtomen. Rådgivningsstödet webb ökar patientsäkerheten genom att vårdpersonalen kan göra säkrare medicinska bedömningar.

Inom primärvården kan Rådgivningsstödet webb användas i många verksamheter som bedriver vård, till exempel i öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, skolhälsovård och företagshälsovård.

Kort introduktionsfilm till rådgivningsstödet