Digital kostregistrering i Östersund

Digitalt stöd för kostregistrering utvecklas i Östersunds kommun

Inom vård- och omsorg sker idag kostregistrering av vad en medborgare äter och dricker med papper och penna i en kostdagbok. Östersunds kommun och Universitetet arbetar tillsammans för att ta fram ett digitalt koststöd

En prototyp som visar hur en digital lösning är tänkt att se ut har utvecklats för kommunens användargrupper, tack vare ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun och systemvetenskapliga inriktningen vid MIUN.

Just nu sker dialog med företag som är intresserade av att ingå ett samarbete med Östersunds kommun med uppdraget att omsätta prototypen till en färdig lösning som kan användas i den dagliga verksamheten.