Digitalt studiebesök i Borås

Borås stad bjuder in till ett digitalt studiebesök den 30 november klockan 13.00 – 13.45. På studiebesöket får du ta del av de satsningar som gjorts i syfte att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. Syftet med studiebesöket är att informera, inspirera och sprida kunskap till andra kommuner som befinner sig i liknande utvecklingsarbete. 

Innehåll

För att klara välfärdens utmaningar med växande äldre befolkning har vård- och äldrenämnden i Borås Stad pekat ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor för verksamheten. Välfärdsteknik är en av dessa. Under år 2020 har vård- och äldreförvaltningens huvudfokus varit på det hälsofrämjande arbetet, insatser för att öka den digitala inkluderingen bland seniorer samt skapa en nyfikenhet och medvetenhet för digital teknik.

Under det digitala studiebesöket kommer verksamhetsutvecklare, enhetschef, metodhandledare samt seniorhälsokonsulenter gå igenom fyra framgångsrika satsningar inom området:

  • Digitalt stöd i hemmet
  • Utlåning av surfplattor
  • Välfärdsbibliotek och visningsrum
  • Digital mötesplats

Besöket avslutas med en frågestund.

Läs mer och anmäl er HÄR Sista anmälningsdag: 26 november 2021