– Internet borde vara lika självklart som el och vatten. Det är något politikerna behöver fundera över, säger Sofi Fristedt. Foto: Jenny Loftrup

Digitalt utanförskap än svårare för äldre under pandemin

– Internet borde vara lika självklart som el och vatten. Det är något politikerna behöver fundera över, säger Sofi Fristedt. Foto: Jenny Loftrup

Att tro att alla äldre människor är teknikfientliga är ålderism och stämmer inte med sanningen. Risken för att hamna i digitalt utanförskap handlar inte främst om ålder – utan snarare om ekonomi, kunskap och socialt nätverk.

Äldre vill ha moderna teknik – men utan lull-lull

– Äldre vill gärna ha modern teknik, men utan en massa lull-lull. Enkelhet är viktigt. Ju fler tillbehör desto svårare och dyrare blir det, säger Sofi Fristedt. Bland de äldre var det inte ovanligt att ekonomin, tillsammans med svårigheten att hålla igång digital teknik själv, gjorde att man valde bort internet. – Bredband och wifi bör vara lika självklart som el eller vatten i bostäder. Riktade insatser till socioekonomiskt svaga hushåll kan därför behövas och det behöver politiker och beslutsfattare fundera över, säger hon.

Det visar en studie Am I representative (of my age)? No, I’m not”-Attitudes to technologies and technology development differ but unite individuals across rather than within generations” där forskarna har följt 3000 personer i ålderspannen 30–39, 50–59 och 70–79 år under pandemin. Fokus har legat på deras attityder till och användning av digital teknik.

Läs mer i Lunds universitets magasin, LUM nr 3 2021