Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Fredagen den 16 juni disputerar Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Maria Nilssons avhandling har titeln “Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga – en analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar”. 

Disputationen sker på plats vid Linnéuniversitetet i Kalmar men går också att ta del av digitalt. 

För att få en länk till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström på Linnéuniversitetet: [email protected]

Tid: 2023-06-16 10:00 – 2023-06-16 13:00
Ämne: Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga
Plats: Sal Azur, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och digitalt