Doktorsavhandling: Anhöriga överbryggar den digitala klyftan i äldrevården

Doktorsavhandling beskriver äldres och anhörigas syn på teknik – Dagens Medicin

Anhöriga spelar en vital roll för äldre när tekniken krånglar och det är ”digitalt först” som gäller inom dagens vård och omsorg, visar färsk avhandling.

Maria Nilsson, forskare och lektor vid Linnéuniversitetet, har nyligen doktorerat med en avhandling som tar avstamp i det faktum att välfärdsteknik ofta framhålls som enda lösningen på utmaningen med en åldrande befolkning och ökande vårdbehov.