Dyker Upp punkt Nu

Dyker Upp! en podcast. Först ut är en miniserie om antologin “Tillsammans – för en god och nära vård”

Nu finns Dyker Upp! också som en podcast. Först ut är en miniserie om antologin “Tillsammans – för en god och nära vård”

För närvarande pågår det stora genombrott runt om i Sverige i riktning mot en god och nära vård med primärvården som både bas och nav. Själva poängen med omställningen är att hälso- och sjukvården inte bara ska bli mer begriplig och hanterbar för patienterna utan också mer användvärd.

En sådan omställning går inte att organisera fram uppifrån. Alla behöver hjälpas åt – på varje nivå för sig och i samspel med de övriga nivåerna. Ett sådant vän-till-vän-arbete kan resultera i ett äkta win-win, särskilt om man hela tiden ömsesidigt kan berika sig med exempel från andra.

Antologin Tillsammans – För en god och nära vård kom till i just den andan. Tolv engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella slöt sig samman. Genom att var och en renodlade sitt perspektiv i sitt sammanhang växte det fram en rik exemplifiering kring hur människa möter människa i vården.