E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022

Uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och
sjukvården

Tillgången till välfärdsteknik varierar över landet

Det blir allt vanligare med digitala verktyg som gps-larm, kameratillsyn och läkemedelsfördelare i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Rätt använd kan tekniken bland annat öka tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men tillgången varierar stort mellan kommunerna, enligt en ny rapport om e-hälsa och välfärdsteknik.

Socialstyrelsen har följt den digitala utvecklingen i kommunerna årligen sedan 2014. Resultaten presenteras i E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022. Rapporten visar att tillgången till digitala verktyg och arbetssätt ökar överlag. Samtidigt ser det väldigt olika ut, både mellan kommunerna och mellan olika verksamheter.