e-hälsocentrum region Jämtland Härjedalen

E-hälsocentrum – unik innovations- och utvecklingsarena för näringsliv och offentlig sektor

E-hälsocentrum

E-hälsocentrum (eHc) är en satsning där offentlig och privat sektor samverkar för att hitta lösningar på verkliga behov inom offentlig sektor. Det är en utvecklings- och innovationshub med ett tydligt gemensamt mål; att utveckla och påskynda offentlig sektors digitalisering och samtidigt koppla det med affärsutveckling hos näringslivet. Projektets mål är att fortsatta utveckla eHc-konceptet genom att koppla ihop eHc med IoT Sverige och på så sätt bidra till utveckling inom Sveriges life science strategi. På E-hälsocentrum jobbar företag och offentlig verksamhet sida vid sida för att skapa nya lösningar för hälso- och sjukvården.

De långsiktiga målen är att: 

  • Jämtlands län och övriga Norrland har blivit en etablerad, och i Norden och EU välkänd utvecklingsarena för IoT inom offentlig sektor, speciellt inom distansoberoende teknik. 
  • Det finns en anställd på eHc med ansvar att fortsätta utveckla eHc-konceptet och samverka med IoT Sverige och andra Vinnova-initiativ. 
  • Fler eHc eller motsvarande strukturer etableras i Sverige. 
  • En ökad samverkan mellan fler etablerade eHc eller motsvarande strukturer sker. På så sätt kan en viss nationell koordination av innovationsinsatser inom offentlig sektor möjliggöras. 
  • Projektet möjliggjort IoT lösningar som bidragit till en jämlikare sjukvård och omsorg, även för de som bor i glesbygd.