E-leg med delad kontroll ökar möjlighet till digital delaktighet

I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Mer om e-legitimation hittar du här

Delad kontroll är resultatet av ett PTS-finansierat projekt med målet att minska det digitala utanförskapet. I detta fall handlar det om individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation och således stängs ut ur det digitala samhället.

Digitalt utanförskap är ett väldokumenterat fenomen men tycks alltid komma som en överraskning för samhällen som digitaliserar allt snabbare. Trots att det inte finns någon tvekan om att digitaliseringen är en bra sak och förhållandevis oundviklig kan det resultera i att det ”gamla sättet” att göra saker blir svårare eller rentav omöjligt. Vare sig man skall betala skatten, boka en läkartid, eller kolla upp pensionen så krävs en e-legitimation för att göra det på smidigaste sättet.

De flesta har anpassat sig, men många har tyvärr kommit på efterkälken, främst de som inte kan eller får självständigt använda en e-legitimation – i många fall de äldre och de med kognitiva svårigheter. Resultatet blir att en inte obetydlig del människor inte kan få tillgång till både privata och offentliga e-tjänster, uteslutna från den nya digitala världen.

Vi tror starkt på att ingen skall behöva lämnas efter och att alla har rätt till lika möjligheter att delta i det digitala samhället. Delad kontroll ämnar att möjliggöra detta.

Vad är Delad kontroll?

Delad kontroll är en ny funktion i Freja eID som låter två individer ansluta sina Freja eID konton på ett sådant vis att en blir hjälpare eller assistent åt den andra – exempelvis en familjemedlem eller vårdgivare.

När användaren som behöver hjälp önskar göra något med Freja eID får deras assistent en notis och kan välja att godkänna eller neka transaktionen. Det är viktigt att notera att assistenten inte själv kan genomföra en transaktion åt personen de hjälper, utan enbart hålla koll på och godkänna eller neka ärenden från att gå vidare.

Vem är Delad kontroll för?

Delad kontroll är avsedd att både hjälpa och uppmuntra de som i dagsläget hamnat efter i digitaliseringen av något skäl. Vare sig det rör sig om åldern, en kognitiv svårighet, eller helt enkelt att man känner sig otrygg på nätet tror vi starkt på att det under inga omständigheter bör finnas barriärer som förhindrar någon från att ha en e-legitimation och därmed tillgång till privata och offentliga e-tjänster.

Delad kontroll är en naturlig fortsättning av våra försök till att göra Freja eID så tillgängligt och användarvänligt som möjligt. Vi har gjort stora kliv för att uppfylla kraven som ställs på offentliga aktörer i Sverige när det kommer till tillgänglighet och enkel användning i hela Freja eID produkten.