E-tjänst för felanmälan sparar tid för alla – digitalt studiebesök Kristianstad kommun

E-tjänst för felanmälan sparar tid för alla – digitalt studiebesök Kristianstad kommun

Kristianstad kommun använder sedan våren 2022 en e-tjänst för felanmälan. E-tjänsten används tillsammans med snabbhjälp/självhjälp och kommunikation samt underlättar ärendehanteringen för samtliga medarbetare inom vård och omsorg.

Innehåll

En av utmaningarna var kommunikation och support genom hela verksamheten som arbetar dygnet runt var att skapa en trygghet i användandet av vår välfärdsteknik.

De senaste åren har Kristianstad kommun infört en rad produkter/tjänster som förändrat arbetsredskap och arbetssätt för kommunens medarbetare i vården men också för systemförvaltare och tekniker. Medarbetarna upplevde att det var krångligt att få hjälp, att man inte fick information om förändringar i rätt tid och att det var svårt att veta var man skulle vända sig när det uppstod ett fel. Konsekvensen blev att man många gånger inte anmälde fel. Det resulterade till att systemförvaltarna inte fick kännedom om felen.

Kristianstad kommun presentera sin lösning och berättar om erfarenheterna av e-tjänsten.

  • Datum: 8 november 2022
  • Tid: 13.00 – 14.00
  • Plats: Digitalt (Teams)
  • Kostnad: Kostnadsfritt, finansieras av Överenskommelse äldreomsorg-teknik 2020-2022
  • Sista anmälningsdag: 6 november 2022