e-utbildning spar tid till vårdpersonal

Uppsala kommun var liksom många andra tvingade att ställa om och istället för planerade fysiska utbildningar tog de fram och genomförde digitala utbildningar i läkemedelshantering och delegering. Nu har Uppsala gjort en beräkning där de skattar sina kostnader på Dela Digitalt har Uppsala delat sin uträkning. En uträkning som visar en skillnad på drygt 50 000kr i kostnader.

Uppsalas uträkning hämtad från Uppsala kommuns inlägg på Deladigitalt

Är ni intresserade av använda er av webbutbildning har SKR tagit fram utbildningen “Jobba säkert med läkemedel” den ger baskunskaper om:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Mer om utbildningen finns att läsa på Svensk demenscentrum som är hemvisten där utbildningen förvaltas

På Svenskt demenscentrum kan du anmäla, ta del av och läsa mer om utbildningen