Beskrivning vad de fyra stegen innehåller

Effektutvärdering – en steg för steg guide från VGR

VGR har tagit fram en steg för steg guide som beskriver fyra steg i i effektutvärderingen, tydligöra, planera, Samla in och analysera samt använda och sprida resultatet.  

Ta del av guiden här och för att läsa mer om guiden besök VGRs webb 

För att mäta en innovations skapade effekter och värde kan det vara lämpligt att utföra en s.k. effektutvärdering. Syftet är att få kunskap om innovationens effekter och dess skapade värde, ett resultat som kan ge värdefullt underlag för en eventuell spridning och breddinförande i hälso- och sjukvården 

Kortfattat handlar en effektutvärdering om den datainsamling och analys som sker efter innovationsprocessens sista fas – implementering. Resultatet kan leda till evidens, tendenser eller upplevelser. 

I innovationsprocessens olika faser genomförs ett antal utvärderingar för att i slutändan kunna uppnå en framgångsrik innovation. Den här guiden syftar till att underlätta i planeringen och genomförandet av en effektutvärdering. En effektutvärdering sker efter innovationsprocessens sista fas, d.v.s. när den är implementerad och kommit till användning. Utvärderingen avser att samla in information om en innovations effekter och dess skapade värde.