eHealth arena showroom

eHealth Arena: bryggan mellan näringsliv, vård och omsorg, akademin och invånare

Kalmar kommun är en del av eHealth Arena som är en gemensam satsning och har fokus på att dela data, förflyttning av vård samt prevention. Prioriterade grupper är sköra äldre, multisjuka, kroniskt sjuka samt barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Tanken är att möjliggöra en förflyttning från ett nuläge till ett önskat börläge. Läs mer om Kalmars erfarenheter här.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Kommunen samverkar för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt. Visningsmiljön eller som det kallas showroom är skapat som en del i detta.

Syftet med att etablera ett showroom (visningsmiljö) är att exemplifiera och visualisera vilka möjliga lösningar det finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet. Samtliga målgrupper; brukare, vård & omsorg, kommuner samt näringsliv ska få möjlighet att se utrustning och lösningar som är avsedda för vård i hemmet i en autentisk miljö.

De viktigaste slutsatserna

Dialogerna som skedde i rummet

Besökarna visade stor nyfikenhet och intresse för att få reda på mer om digitala lösningar. Man upplevde att det var värdefullt att se det på plats, som i en hemmiljö. Chefer och andra i beslutande roller som besökt rummet har sett möjligheter och blivit nyfikna på vad man kan skapa mer. Är det exempelvis möjligt att mäta blodtryck hemma? Skulle det kunna vara möjligt att göra det själv via ett enklare blodprov? Eller går det att koppla ihop data från blodtrycket med en indikator som säger hur din sömn varit?

Samarbetet med näringslivet

Det gick förhållandevis lätt att skapa showroomet. Möjligheten att kunna erbjuda näringslivet att visa upp sina produkter i en autentisk miljö ansågs mycket värdefullt. Det har kommit en lagom mängd med produkter och det finns inte många av samma produkt fast från olika leverantörer. Alla företag har gjort sitt yttersta för att få med deras bästa produkter och bistå med klargörande information om just deras lösningar.

Ett showroom måste vara bemannat

För att få ut det mesta av en visningsmiljö måste den vara bemannad. För en timmas visning kan en grupp på 5-10 personer boka in sig. Det kräver personella resurser men man får mycket tillbaka och det sprider ringar på vattnet.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här