En AI-strategi för Sverige

En AI-strategi för Sverige | AI Sweden

Den 20 mars 2024 presenterade AI Sweden en AI-strategi för Sverige. En AI-strategi för Sverige ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla sektorer.

Målet är att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi. Det är vid ett brett kollektivt agerande som strategin blir som mest värdefull och Sverige skapar bäst förutsättningar att använda AI på ett signifikant och värdeskapande sätt.

Läs mer genom att klicka på ovan länk.