En gemensam digital assistent för offentlig sektor

En gemensam digital assistent för offentlig sektor | AI Sweden

AI Sweden med partners utvecklar en digital assistent för offentlig sektor som bygger på AI-teknik. Målet är att underlätta textbaserade arbetsuppgifter för att frigöra tid för mer meningsfulla och mellanmänskliga uppgifter.

Assistenten kommer att baseras på en svensk språkmodell, så som GPT-SW3, och tränas med hjälp av instruktionsdata genererade av medarbetare. Den slutliga lösningen kommer att påminna om ChatGPT men vara anpassad specifikt för den svenska offentliga sektorns behov och utvecklad med hänsyn till våra demokratiska värden, normer och samhälleliga mångfald. Säker hantering av inmatad data är en central del av processen. Varje medarbetares bidrag hjälper till att förbättra assistenten så att den blir mer intelligent, uppgiftsanpassad och effektiv. 

Den digitala assistenten kommer att utformas så att den är lättanvänd och tillgänglig för varje medarbetare, oavsett teknisk kompetens.

Exempel på uppgifter assistenten kommer kunna hjälpa till med:

  • Sammanfatta och analysera stora textmassor.
  • Förbättra och redigera texter så de blir mer lättlästa och strukturerade.
  • Skapa nya texter som rapporter, handlingar och ansökningar, anpassade efter specifika mallar och riktlinjer.
  • Klassificera dokument och skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser.
  • Ta fram individualiserat stöd åt medborgare.

Fas 1

Fas 2

  • Planeras pågå till årsskiftet 2025/2026
  • Antalet kommuner och regioner uppskattas öka avsevärt

Fas 3

  • Från 2026 är ambitionen att assistenten ska vara klar att förvaltas för långsiktig drift