En handbok för informationsdriven vård. Insikter från insidan

En handbok för informationsdriven vård

Arbetar du inom sjukvård och hälsa och undrar hur ni ska kunna använda AI på bästa sätt, överkomma juridiska hinder och börja arbeta mer datadrivet för påbörja förändringen mot preventiv vård?

En handbok för informationsdriven vård är baserad på erfarenheterna från vårdaktörer som redan har gått igenom denna process och implementerar AI-stöd inom klinisk verksamhet. Tack vare dessa insikter slipper andra aktörer att återuppfinna hjulet genom att lära från de som har gått före och visar vägen!

Handboken ingår i AI Swedens innovationsmiljö Informationsdriven vård. Målet är att transformera den svenska sjukvården så att den erbjuder en mer informationsdriven, personaliserad och skalbar vård med stöd av AI. Resultatet blir att sjukvårdens resurser effektiviseras och vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt ger invånarna en bättre hälsa.

AI Sweden, tillsammans med sina partners Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner och Karolinska Universitetssjukhuset, publicerar en handbok inom just detta område.

Ta delav AI-Swedens webinar från 2021-10-05 om handboken med Markus Lingman och tre medförfattare, (1 tim)