SPELPLANEN För utveckling och innovation inom offentlig hälso- och sjukvård Av Tomas Borgegård, Stefan Persson, Erik Mårtensson Djäken och Tomas Gustafsson

En spelplan som gör nyttorna tydliga

När och hur behövs utveckling och innovation konkurrensutsättas inom hälso- och sjukvården? Inom Swelifes Sweper-projekt tittade ett delprojekt närmare på den frågan. För drygt ett år sedan presenterades resultatet av analysen genom ”Spelplanen” – en tvåsidig spelplan som hjälper alla ”innovationsspelare” genom snårskogen. Spelplanen tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan – utan att snedvrida konkurrenssituationen.

När krävs upphandling? När kan regioner ta fram gemensamma lösningar? När bör konkurrensutsättning ske? Spelplanen tar upp viktiga frågor som offentliga aktörer inom hälso- och sjukvård bör ta ställning till vid utveckling av nya lösningar som har potential att spridas nationellt och kommersialiseras. Avgränsningen mellan offentligt finansierade initiativ och konkurrensutsatta initiativ är viktig för att undvika konkurrenssnedvridande.

Spelplanen kan man ha som hjälpmedel i diskussioner med forskare, sjukvårdspersonal, företag, finansiärer –  i princip alla aktörer i life science-systemet kring innovationsarbete och innovationsprojekt och processen att gå från behov-idé-forskning till implementering, i samverkan med offentlig hälso- och sjukvård.

Hämta hem spelplanen:

Spelplanen, A4-format (pdf)

Spelplanen, powerpoint

Introduktion till Spelplanen, 2020 (pdf)