En vägledning för dialog och ökad användning av Vårdrobotar

En vägledning för dialog och ökad användning av Vårdrobotar

Vårdrobotorientering är den samskapande processen för att introducera tekniken och göra människor bekanta med den. Vägledningen syftar till öka intresset och få läsaren att ställa frågor och fundera snarare än att ge precisa svar. Hör Forskarna Christine Gustavsson och Rose-Marie Johansson Pajala berätta om ORIENT och väglednigen Vårdrobotar
Orienteringsvägar för användare och samhället
en guidebok.

Presentation ORIENT

Målet är att urskilja väsentligheter, ge tips och uppmuntra och stödja människor att orientera sig om vårdrobotar – som utförare eller mottagare – men också att ta reda på mer om vårdrobotar. Vägledningen ett stöd i allmänna diskussioner om användningen av vårdrobotar. Här hittar du en film om vårdrobotar och orienteringsvägar för användare och samhället.

Vägledningen är ett resultat av Forsknings projektet ORIENT där forskarna bland annat kartlagt vilka attityder äldre, anhöriga, vårdpersonal, vårdchefer och beslutsfattare har till vårdrobotar.