Enkelt och tryggt hemma

Enkelt och tryggt hemma

Vi har tidigare i år publicerat ett inlägg om Linköpings kommuns arbete tillsammans bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband, Kinda kommun och forskningsinstitutet RISE berättat om projektet Tryggt hemma, då frågade vi efter er medverkan i en enkät.

Nu kan du läsa om hur det gått med Linköpings arbete att realisera en tjänst med syftet att stärka, möjliggöra äldres förmåga att fortsätta vara självständiga och trygga hemma. Efter utvärdering, enkäter och metod för urval har beslut tagits om vilka trygghetsskapande lösningar som nu ska erbjudas en testgrupp om ca 100 Linköpingsbor (Stångåstaden, ca 50 kunder och Utsikt, ca 50 kunder):

Närståendepaket plus – Genom tjänsten kan både den enskilde och närstående känna ökad trygghet, funktionerna nedan anpassas efter behov, tider etc.

  • Passivitetslarm
  • Gå ut larm
  • Inbrottsvarning
  • Nattligt ljus
  • Temperaturlarm
  • Påminnelse
  • Borta- och hemmaläge med fristående smart kontroll
  • Informationsöverföring via sms, meddelande i mobil och/eller i högtalare