Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen

Nytt! Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen – Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in dig som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, till tre olika digitala möten där du kan byta erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor.

Mötena utgår från olika teman och sker digitalt. Syftet är att du som arbetar med verksamhets- eller kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • utbyta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Tre olika mötestillfällen på olika teman

10 oktober
Läs mer och delta vid mötet om implementering av nya arbetssätt i äldreomsorgen

24 oktober
Läs mer och delta vid mötet om utvärdering av nya arbetssätt och projekt i äldreomsorgen

7 november
Läs mer och delta vid mötet om införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.