Skärmdum från Eskilstunas webb om nyheten att blivit vald till en modellkommun

Eskilstunas styrka – en hållbar och långsiktig infrastruktur inom äldreomsorgen – SKR modellkommun

I filmserien med SKRs tio modellkommuner har vi nu kommit till Eskilstuna kommuns tur att beskriva arbetet med verksamhetsutveckling av sin äldreomsorg genom digitala lösningar. Sprid gärna filmen i andra kanaler.

Eskilstuna kommun arbetar med att utveckla en digitaliserad äldreomsorg och omsorg för personer med funktionshinder. Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen berättar själv, tillsammans med sina medarbetare om utvecklingen av att digitalisera äldreomsorgen som modellkommun.

En film producerad av Eskilstuna kommun

Eskilstuna ska i sitt arbete som modellkommun jobba med att vidareutveckla en långsiktig och hållbar infrastruktur, bygga upp kompetensen inom området och skapa tillgänglig support med operativt stöd. Men för att arbeta med långsiktiga och hållbara infrastruktur krävs ett strukturerat och systematiskt arbete .

  • En viktig del i vårt arbete är att våga testa, gör fel, göra om och göra rätt. En annan viktig del i arbetet som modellkommun är en strukturerad, tillgänglig och ändamålsenlig support för de försök och projekt vi genomför, säger Björn Gudnason, utvecklare inom vård-och omsorgsförvaltningen.

Som modellkommun ingår det att analysera kommunens befintliga kompetens och kompetensbehovet. Här arbetar Eskilstuna kommun konkret med att kompetensutvecklas och att testa kompetenser i samverkan med Mälardalens högskola. En annan del är att utveckla samverkan med till exempel Region Sörmland i omställningen till en god och nära vård samt att inkludera frivilligsektorn i framtidens vård och omsorg.

– Vi ser fram emot att få ta del av de andra modellkommunernas kunskaper och erfarenheter och även få dela med oss av våra. Vår styrka i sammanhanget är vårt grundliga arbete med en hållbar och långsiktig infrastruktur, med den delvis på plats kan vi nu fortsätta vår väg framåt i vår digitaliseringsprocess, säger Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen.